Użyj skanera online i wykryj atak hakerski! Sprawdź bezpieczeństwo aplikacji webowej.

Uruchom automatyczny skan bezpieczeństwa aplikacji w ciągu kilku sekund.
Wybierz rodzaj skanu, aby sprawdzić odporność Twojego rozwiązania na atak hakera.

Clutch

Korzyści skanów bezpieczeństwa Lemlock

Proces kontroli bezpieczeństwa aplikacji odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu inteligentnych skanerów, stworzonych i udostępnionych przez specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz przedstawicieli naukowych z Politechniki Wrocławskiej. Ich głównym celem było wsparcie oraz przyspieszenie procesu weryfikacji poziomu ochrony zleconych rozwiązań cyfrowych.Dostępne są 3 rodzaje skanów aplikacji webowej, a każdy z nich gwarantuje:

Wielopoziomowa weryfikacja aplikacji

W zależności od wyboru pakietu, skan bezpieczeństwa przeprowadzany jest na różnych poziomach w ramach aplikacji webowej, uwzględniając jednak elementy front-endowe, jak i back-endowe. Automatyczne skany podchodzą do przedmiotu testów w sposób systemowy - nie ma możliwości pominięcia przez skan danej części aplikacji. To daje pewność, co do kompleksowości kontroli stanu środków bezpieczeństwa Twojego rozwiązania.

Szybka identyfikacja krytycznych podatności

Za pośrednictwem skanów można zidentyfikować podatności oraz luki w aplikacji, które w każdej chwili mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców i tym sposobem wywołać liczne szkody, np.: naruszenie infrastruktury i architektury aplikacji, kradzież oraz niewłaściwe wykorzystanie danych, utratę reputacji i zaufania użytkowników czy kary finansowe spowodowane niezgodnością z RODO.

Bezpieczne przekazanie wyników skanu

Wyniki przeprowadzonego testu są przekazane na wskazany adres e-mail w formie dedykowanej strony WWW. Możesz jednorazowo otworzyć dokument z wynikami skanu bezpieczeństwa w ciągu 24h. To daje gwarancję poufności informacji oraz minimalizuje ryzyko przedostania się raportu w niepowołane ręce.

Pełna kontrola nad procesem

To Ty uruchamiasz cały proces skanu aplikacji webowej. Mechanizm inicjujący skan jest udostępniony z poziomu wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Ciebie adres. W związku z tym finalna decyzja odnośnie przeprowadzenia wybranego skanu jest zawsze po Twojej stronie.

Gotowe do wdrożenia zalecenia

Wygenerowany raport składa się z zaleceń zwiększających poziom bezpieczeństwa aplikacji. Techniczny pracownik, odpowiedzialny za wdrożenie koniecznych modyfikacji, jest w stanie bezzwłocznie zlikwidować luki, dzięki szczegółowym opisom rekomendacji. Ponadto, w ramach każdego skanu istnieje możliwość skonsultowania wyników raportu ze specjalistą ds. cyberbezpieczeństwa Lemlock.

Pełna izolacja skanowania

Twój skan zostanie przeprowadzony w pełnej izolacji. To przede wszystkim oznacza, że wykonana usługa skanowania jest całkowicie odseparowana od skanów przeprowadzanych dla pozostałych aplikacji. Skanery nie współdzielą ze sobą żadnych zasobów, w tym pamięci operacyjnej.

Wybierz skan bezpieczeństwa,

który chcesz przeprowadzić dla Twojej aplikacji

Dlaczego warto wybrać Lemlock jako partnera
ds. cyberbezpieczeństwa?

Poznaj wyróżniki oraz kluczowe przewagi Lemlock i dowiedz się więcej o naszej wizji.

1Kompletne podejście do usług z zakresu bezpieczeństwa. Oprócz przeprowadzania testów penetracyjnych oraz audytów bezpieczeństwa, udzielamy wsparcia w procesie implementacji zarekomendowanych środków ochrony do aplikacji.
2
Weryfikacja aplikacji na poziomie technicznym i prawnym. W naszym zespole obecni są pentesterzy oraz audytorzy bezpieczeństwa, inżynierowie oprogramowania oraz partnerzy prawni zorientowani na zgodność z RODO.
3
4
Możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa i skonsultowania z nimi kwestii, które wymagają klaryfikacji. Dystans pomiędzy dwiema stronami jest skrócony, a warunki współpracy są konkretne oraz zrozumiałe.
5
clutch logo

Zespół Lemlock pozostaje do Twojej dyspozycji

Jeżeli nie masz pewności, czy Twoja aplikacja webowa jest w pełni bezpieczna, nawiąż szybki kontakt z naszym specjalistą.

Bartłomiej Balcerek

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz jej wieloletnim pracownikiem. Bartłomiej to autor publikacji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa IT. Były administrator systemów rozproszonych i programista, od 10-ciu lat zajmuje się wykonywaniem i koordynowaniem testów penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa.

Jeden z naszych projektów - Platforma AI - uzyskał pozytywne recenzje i został wyróżniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (No. 5 / 1.1.1 / 2017). Cała idea Platformy Lemlock została stworzona z myślą o wykrywaniu cyberataków przy pomocy mechanizmów Sztucznej Inteligencji.